Lege oharra

ZARAUTZ RUGBY TALDEA

Baldintza hauen bidez, www.zarautzrugby.com ( aurrerantzean, WEBa) domeinutarako onartutako erabilera  arautzen da. Aipatuko domeinuen titulartasuna ZARAUTZ RUGBY TALDEA(ZRT) da. Egoitza soziala :

Asti Bidea Z/g

20800 ZARAUTZ

Tfno. 943831463

info@zarautzrugby.com

IFK G20164901

 

SARBIDEA ETA ONARPENA

Weba erabiltzeko baldintzon helbura, honako hauek arautzea da: publikoarentzat oro har, eta erabiltzaileentzat bereziki, dohainik eskuragarri eta erabilgarri jartzen den eta interesgarria izan daitekeen informazioa- kirol informazioa, informazio instituzionala eta soziala- , hala nola ZARAUTZ RUGBY TALDEak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuei buruzkoa edo ZARAUTZ RUGBY TALDEA babesten duten hirugarrenek nahiz kolaboratzaileek eskaintzen duten buruzkoa.

WEB era sartzeak berekin Dakar Lege Ohar honetan- bertara sartzeko unean dagoen bertsioan –jasotzen diren baldintza guzti-guztiak osoki eta erreparorik gabe onartzea. Baldintzok erabiltzaile izaera ematen diote nabigatzaileari( aurrerantzean, ERABILTZAILEA)

ERABILTZAILEari WEB honen erabilera arautzen duten baldintza orokorrak irakurtzea gomendatzen zaio bertara sartzen den aldiro. ZARAUTZ RUGBY TALDEAk eskubidea izango du WEBaren konfigurazioa, zerbitzuak, edukiak eta baldintzak alde bakarretik, edozein unetan eta aurrez ezer jakinarazi gabe aldatu edo ezabatzeko.

WEBa erabiltzaile hutsak eta bertan nabigatze hutsak, hala nola informazioa eskatzeak edo, hala badagokio, erregistratzeak eta produktu edota zerbitzu jakin batzuk kontratatzeak berekin ekarriko dute erabiltzaileak inolako erreparorik gabe onartzea sartzeko eta erabiltzeko baldintza orokor guzti-guztiak eta, hala badagokio, baita erregistratzeko edota kontratatzeko baldintza konkretuak ere. Lege baldintza horietan xedatuta ez dagoenari, berriz , Lege Ohar honetan jasotakoa izango zaio aplikagarri.

 

ERABILERA ETA NABIGAZIOA

ZARAUTZ RUGBY TALDEA ez du bermatzen Webgunearen erabilgarritasuna eta jarraitutasuna, eta inola ere ez du honako hauen erantzukizuna hartzen :bere Webgunea edo link bidez lotuta dauzkan beste webguneak erabilgarritasunik edo sarbiderik gabe egotearen ondoriozko galte-galerena ; Webguenaren  funtzionamendu etenena edo hutsegite informatikoena, martxan egondako teléfono linean, Internet sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan izandako hutsen edo gainkargen ondoriozko matxura telefoniko, deskonexio, atzerapen edo blokeoena; erabiltzaileen behar espezifikoetarako Webguneak duen egokitasun faltarena eta ZARAUTZ RUGBY TALDEAn kontrolaz kanpoko hirugarren pertsonek baimenik gabe sartuta egindako bestelako kalteena.

ZARAUTZ RUGBY TALDEAk ez du ziurtatzen kanpotik etorritako hirugarrenek WEBean birusak eta bestelako malware elementuak sartuko ez dituztenik eta horren ondorioz alterazorik gertatuko ez denik erabiltzaileeen sistema fisiko edo logikoean, edo erabiltzaileon sistemetan biltegiratutako dokumento elektroniko eta fitxategitetan ;  honenbestez, ez da inondik inora ere, birusen, malwearen edo beste elementu batzuen ondorioz erabiltzaileen  sistema fisiko eta logikoean, dokumentu elektronikoetan edo fitxategietan gerta litezkeen alterazioek eragindako  kalte-galeren erantzule izango.

Nolanahi ere, ZARAUTZ RUGBY TALDEak hainbat babes neurri hartu ditugu webgunea eta bertako edukiak hirugarrenen eraso informatikoen kontra babesteko. Baina horrek ez du ziurtatzen baimenik gabeko  hirugarrenek ez dutenik WEBa erabiltzaileek egiten duten bezala erabili ahal izango, edo erabilera horren baldintza, ezaugarri eta zirkunstantzietan erabiltzea ez dutenik lortuko. Ondorioz, ZARAUTZ RUGBY TALDEAk ez du, inola ere, baimenik gabeko sarbide eta erabilera horren ondorioz gerta litezkeen kalte eta galeren erantzukizunik hartuko.

 

EDUKIAK ETA ERANTZUKIZUNA

Webeko edukien xedea da kirol informazioa, informazio instituzionala eta soziala ematea, hala nola ZARAUTZ KIROL TALDEak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuei buzuzkoa edo ZARAUTZ RUGBY TALDEa babesten duten hirugarrenek nahiz kolaboratzaileek eskaintzen dutenari buruzkoa, erabiltzailearentzat interesgarria izan daitekeelakoan. Informazio hori orokorra eta orientagarria da, baina ez da loteslea ZARAUTZ RUGBY TALDEarentzat.

ZRT aurrez ezer esan gabe aldatu ahal izango  ditu edukiak, eta webgune barruan edukiok ezabatu eta aldatzeaz gain,  edukiok eskuratzeko modua ere aldatu ahal izango du, inolako justifikaziorik gabe eta askatasunez, horrek ERABILTZAILEAri eragin diezazkiokeen ondorioen erantzukizunik hartu barik.

Debekatuta dago webguneko edukiak, ZARAUTZ RUGBY TALDEan baimenik gabe, hirugarren pertsonen publizitatea edo informazioa sustatu, kontratatu edo zabaltzeko erabiltzea; halaber, debekatuta dago ERABILTZAILEaren esku dauden serbitzuak edo informazio baliatuz, publizitatea nahiz informazioa bidaltzea, erabilera hori doanekoa izan edo ez.

ZARAUTZ RUGBY TALDEAk, bestalde, ez du berak irekitako webgune, foro edo blogen bidez erabiltzaileen artean trukatzen den informazioaren ondoriozko inolako erantzukinzunik hartuko. Gune horietan egiten diren adierazpen erantzukizuna, adierazpen horietako egileena da. Ildo horretatik, ZARAUTZ RUGBY TALDEAn Webgune, foro, blog eta sare sozialekiko konexioak erabiltzen dituzten legeak, zerbitzu konkretuei aplikatzekoak diren lege baldintzat eta trafiko erabilerei dagozkioenak errespetatuz erabili behar dituzte, eta ZARAUTZ RUGBY TALDEAn aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzun beharko dute aipatutako betebeharrak ez betetzearen ondorioz eragindako edozein kalte edo galerarengatik.

ERABILTZAILEAK uste badu WEB hoentan, foroetan, blogetan edo sare sozialetan badagoela legez kontrakotzat jo litekeen edo hirugarrenen eskubideak kalte litzakeen edukirik, orduan info@zarautzrugby.com helbide elektronikora idatzita jakinarazi beharko da, erreklamazioaren xede den edukia eta erreklamazioaren arrazoia  bere xeheki azalduz.

 

 

ERABILTZAILEENTZAKO ERABILERA BALDINTZAK

Webera sartzea borondatezkoa da. Oro har, erabiltzailearen betebeharra da weba, edukiak eta zerbitzuak modu arduratsu, zuzen eta legezkoan erabiltzailea, eta bere betebeharra da, baita ere, baldintza orokorrak, ohar bereziak edo horietan nahiz webean jasotako erabilera jarraibideak betetzea: bere obligazioa da betiere legeari, ohitura onei eta fede oneko eskakizunei jarraituz jardutea, behar den ardura jarriz eta ZARAUTZ RUGBY TALDEAn, klubaren hornitzaileen, gainerako erabiltzaileen edo, oro hoar, hirugarren ondasunak,eskubideak eta funtzionamendu normala galarazi, kaltetu edo hondatu gabe arituz.

Hona hemen, zehazki, WEBa erabiltzean erabiltzaileak izango dituen betebeharrak :

-Inola ere ez erreproduzitzea-ezta hiperesteka baten bidez ere- ez ZRT aren WEBa ez bertako edukiak, ZARAUTZ RUGBY TALDEko pertsona batek-horretarako nahikoa ahalmen duena,- berariaz eta idatziz emandako baimenarekin ez bada.

-Ez ezabatu, saihestu edo manipulatu, ez edukietan txertatutako copyrighta eta titular eskubideen gainerako datu identifikagarriak, ez babesteko gailu teknikoak, ez edukiek izan ditzaketen informazio mekanismoak.

-Ez aldarazi, birprogramatu, egokitu edo itzuli web orri honen iturburu kodea. Web orriaren iturburu kodea edozein euskarritan osorik edo partzialki eta edozein arrazoi tarteko erreproduzitzea, baimendu gabeko kopiatzat joko da.

-Web honetan edo web honetatik, ez sartu, biltegiratu edo zabaldu iraingarria, laidozkoa, lizuna, mehatxuzkoa, xenofoboa indarekeriarako akuilu, diskriminazioroko akuili- arraza, sexu, ideolojia, erlijio arrazoiak tarteko-izan daitekeen informaziorik edo materialik ; ezta, modu batera edo bestera, moralari, ordena publikoari, ohoreari , intimitateari, hirugarrenen irudiari eta, orohoar, indarreko araudiari erasotzen dion informazio edo materialik ere. Debeku hau gorabehera, ZARAUTZ RUGBY TALDEAk ezabatu egingo du puntu honetan azaldutako printzipio eta balio konstituzionalesn kontrakotzat jotzen duen eduki oro.

-Web honetan edo web honetatik, ez sartu, biltegiratu edo zabaldu webari edo webaren zerbitzuei. ZARAUTZ RUGBY TALDEaren erabiltzaile, babesle , kolaboratzaile, hornitzaile eta abarri edo ZARAUTZ RUGBY TALDEan edozein ekipamendu, sistema edo sareri, ea oro hoar edozein hiurgarreni kalte egiteko moduko programa, datu , virus, kode edo bestelako gailu elektroniko nahiz fisikorik.

Ez egin publizitate edo ustiapen komertzialeko jarduerarik webaren bitartez, eta ez erabili bertako edukiak eta informzaio ez publizitatea bidaltzeko ez beste edozein xede komertzial daukaten mezuak igortzeko ez hirugarrenen datu pertsonalak bildu edo biltegiratzeko.

-Ez erabili identitate faltsurik, ez ordezkatu beste batzuen identitatea web aedo webaren edozein zerbitzu erabiltzean, erabilera modu horren barruan hirugarrenen pasahitzak, sarbide gakoak eta bestelakoak kontuan hartuz.

-Ez suntsitu , aldarazi, erabiltzeko baliatu, erabilezin bihurtu edo kaltetu ZARAUTZ RUGBY TALDEaren  babesleen, kolaboratzaileen, hornitzaileen, edo hirugarrenen datu, informazio, programa edo dokumentu elektronikoak.

- Ez sartu, biltegiratu edo zapaldu, webaren bidez, jabetza intelektualeko nahiz           industrialeko eskubideak edo hirugarrenen empresa sekretuak urratzen dituen    edukirik, eta , oro har, ez sartu, biltegiratu edo zabaldu edukirik legearen árabera edukiok hirugarrenen esku jartzeko eskubiderik izan gabe.

 

Indarreko lege xedapenei jarraituz, erabiltzaileen IP helbidea gorde egiten da juridikoki zehazten den aldian, erabiltzaileek indarreko legeria betetzen duten detektatu ahal izateko. Hutsegitetzat edo delitutzat jo daitezkeen edukiak edo iruzkinak argitaratzen badira, webaren administratzaileek edozein eduki edo mezu blokeatu, arakatu edo ezabatu ahal izango dute, arestian adierazitako irizpideen arabera.

 

ERREGISTROA

Normalean , webaren zerbitzuak ez du eskatzen erabiltzaileak aurrez harpidetuta edo erregistratuta egotea. Dena dela, badaude zerbitzu batzuk _lehiaketa, zozketa eta jokoetan parte hartzea, newsleterrera harpidetzea- non beharrezkoa baita WEB barruan “zale” edo “abonatu” moduan erregistratuta egotea. Erregistroa, zerbitzuan, berariaz adierazten den moduan egingo da, eta datuak soil-soilik impriimakietako datuak biltzeko eta lege klausuletan adierazten diren xede eta bermeekin tratatuko dira.

Horretarako, erabiltzaileak inprimakian eskatzen diren datuei buruzko informazio propio, benetako, egiazko  eta legezkoa eman beharko du derrigorrez, eta datuok eguneraturik mantendu. Erabiltzialea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeeen erantzule bakarra. Honenbestez, ZARAUTZ RUGBY TALDEAk ez du erabiltzaileak emandako datuen benetakotasunaren eta zehaztasunaren erantzukizunik hartzen

Gainera erregistroaren ondorioz erabiltzeari erabiltzaile izen konkretu bat, gakoa edota pasahitza ematen bazaio, erabiltzaileak berak konpromisoa hartuko du horiek modu arduratsuan  erabiltzeko eta sekretuan gordetzeko, pertsonalak eta konfidentzialak direlako, eta konpromisoa hartuko du, halaber inori datuok erabiltzen ez uzteko, ez hirugarrenei , ez zerikusirik ez daukaten pertsonei, izan aldi baterako edo izan iraunkorki. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da hirugarren batek zerbitzuak modu ez-legitimoan erabiltzea, eta horretarako erabiltzailearen aldetik arduragabeki erabilitako edo galdutako pasahitz bat baliatzea.

ZARAUTZ RUGBY TALDEak uneoro zainduko ditu datu pertsonalak babesteari buruzko gaietan indarreko legeriak arautzen dituen prinzipioak, eta atariko zerbituzak emateko ezinbestekoak diren datuak baino ez ditu bilduko derrigorrez. ZARAUTZ RUGBY TALDEak uneoro bermatzen ditu fitxategi mota bakoitzerako legez xedatzen den segurtasuna eta osotasuna lortzeko neurri egokiak.

 

ADINGABEAK

ZARAUTZ RUGBY TALDEAk ez du hamalau urtetik beherakoen datu pertsonalik jasokoo gurasoen edo legezko tutorren baimenik eduki gabe ( zaleen web klausulen dokumentuarekin bat etorriz).

Arestian esandakoa gorabehera, webgunea erakargarria izan daiteke aipatutako gazteentzat, bertan jasotzen den edukia dela eta. Ildo horretan, ZARAUTZ RUGBY TALDEAk gurasoak animatu nahi ditu beren seme-alaben jarduera elektronikoak gainbegiratzera, horretarako daude, esaterako, hainbat zerbitzu elektronikok eta software fabrikatzailek gurasoentzat eskaintzen dituzten kontrol tresnak, adin txikikoei ingurune elektroniko segurua ematen laguntzen dutenak. Tresna horien bitartez, gainera , hamalau urtetik beherakoak beren izen, helbdie eta ginerako datu pertsonalekin gurasoen baimenik gabe bide elektronikoz komunikatzea ekidin daiteke.

ZARAUTZ RUGBY TALDEAk eskubidea izango du, egoki ikusten dituen bitartekoak erabiliz, webgunearen bidez datuak zabaldu dituen edozein erabiltzaileren benetako adina egiaztatzeko. Hamalau  urtetik beherako erabiltzaile batek webguneak datuak zabaldu dituela eta webgunean sartzeko behar diren datuak faltsutu dituela sumatzen bada, ZARAUTZ RUGBY TALDEAk webgunearen zerbitzuak eskuratzea ukatu ahal iznago dio aipatutako erabiltzeaileari, eta ezereztu eta ezabatu egingo du. Hala ere, webgunean datuak zabaltzen dituzten pertsonen benetako adina jakitea erabat konplikatua denez, zu zeu ohartzen bazara zure semeak edo alabak datuak zabaldu dituela, jarri zaitez harremanetan ZARAUTZ RUGBY TALDEAkin, helbide honetara jota :info@zarautzrugby.com

 

LOTURAK

Berariaz debekatzen da publizitate eta merkataritza xedea duten hiperestekak sartzea baita ZARAUTZ RUGBY TALDEarekin zerikusirik eduki ez eta ZARAUTZ RUGBY TALDEAren webera berariazko baimenik gabe sartzea ahalbidetzen duten web orriekin lotzea ere. Hirugarrenek WEBean sartzeko lotura bat jartzen badute, orri nagusira sartzekoa izango da  : berariaz  debekatzen dira esteka sakonak, framminga eta webeko edukien edozelako aprobetxamendu, berariazko baimenik gabeko hirugarren alde.

Webgune honetan agertzen diren esteken eta hiperesteken funtzioa hau besterik ez da: ERABILTZAILEari jakinaraztea Interneten badirela dena delako gaiari buruzka beste informazio iturri batzuk. WEB honetan ematen diren datuetan sakondu ahal izateko. Esteka  horiek ez dira, berez, helburu lekuetara jotzeko iradokizun, gonbidapen edo gomendioak ; hori dela eta, ZARAUTZ RUGBY TALDEak ez du esteka horien bidez ateratako emaitzen erantzukizunik hartuko.

Debekatuta dago ZARAUTZ RUGBY TALDEAn jabetzako logotipoak, marka komertzialak edo beste edozein grafiko erabiltzea berariazko eta idatzizko baimenik gabeko esteka baten parte gisa.

Estekatutako webguneak eta hirugarrenen markak edo izenak egoteak ez du inondik inora ere esan nahi gune horien arduradun edo titularrekin akordioren bat dagoenik, ez ta ZARAUTZ RUGBY TALDEAK Webgune horiek eskaintzen dituzten adierazpen, eduki eta zerbitzuak gomendatzen edo sustatzen dituenik edo horiekin identifikatzen denik ere.

 

JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Webgune  honetako eduki guztiak, hots, eta batzuk aipatzearren bakarrik, aurkibideak, testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, markak eta logotipoak, teknologia, lotuak eta ikus-entzunezko edo entzunezkoo gainerako edukiak, hala nola horien diseinu grafikoa eta iturburu kodeak, horiek guztiak jabetza intelektual eta industrialari buruzko Espainiako legerian babesten ditu ZARAUTZ RUGBY TALDEAn alde edo hirugarren lizentziadun edo lagatzaileen alde. Debekatuta daude erreprodukzioak-osoak nahiz partzialak-,  banaketa, lagapena, komunikazio publikoa, eraldaketa edo ustiapen eskubideen titularrak berariaz baimendu gabeko beste edozein egintza. Eduki hauek, betiere , berariaz  eta idatziz baimenduko dira hirugarrenen alde.

Era berean, eta arestian esandakoaren kalte gabe, WEB honen edukiak ordenagailuko programaren kontsiderazioa ere badaukanez, Espainian eta  Europako Erkidegoan gaiari buruz dauden arau guztiak zaizkio aplikagarri. Berariaz debekatzen da webgune hau edo bertako edozein eduki osoki edo partzialki erreproduzitzea ZARAUTZ RUGBY TALDEAren berariazko eta idatzizko baimenik gabe.

ERABILTZAILEek uko egingo diote edukiak lortzeari- ea are lortzen saiatzeari ere-baldin eta horretarako, eta kasuaren arabera, eskuragarri jarri zaizkion baliabide eta prozedurak edo zer web orritan aurkitu adierazi zaizkion baliabide eta prozedurak ez beste batzuk erabiltzen badituzte.